Tag Archives: USA

STURGEON ASKS SCOTLAND

SThe persistent and continuing use of outright lies is typical of the whole Brexit debate and has been high-lighted by a report of the Electoral Reform Society (ERS), citing particularly the claims by Brexiteers regarding NHS funding. The ERS wants the establishment of a watchdog, such as the Electoral Commission, to oversee and intervene against blatant lies in future referendum campaigns. The ERS cited the Scottish Independence Referendum as a role-model, offering a “vibrant, well-informed, grassroots conversation… that left a lasting legacy of on-going public participation in politics and public life”. Small consolation.

The ERS comment is particularly timely as First Minister Nicola Sturgeon has launched a program of consultations on Scottish attitudes to Brexit.  This includes an on-line questionnaire as well as face-to-face meetings across the country. The questionnaire, published by the SNP, is posed as a series of open questions but there is no doubt that Ms. Sturgeon will be hoping that the result will boost the Scottish position in future negotiations with Westminster over the consequences of Brexit. The survey has already been criticised as too long and may further exacerbate a mounting tiredness in the electorate for grassroots participation: see for yourself:

http://www.survey2016.scot/take_the_survey

Ms. Sturgeon also repeated her demand that Scottish representatives should be present during the discussions to determine the UK government’s Brexit negotiating position with the EU.

Representatives of the Cabinet, such as Brexit Secretary David Davis, keep repeating with the stubbornness of fools that they expect to achieve an agreement combining continuing free trade and the imposition of immigration limits with the EU. This combination has repeatedly been ruled out by various top EU politicians as well as Polish and Romanian prime ministers. It would also seem to contradict a statement by Foreign Minister Boris Johnson’s that Polish immigrants will continue to be welcome to the UK.

Some of the British media are full of reports that the economic consequences of Brexit were vastly overrated and that the British economy is actually booming. The positive attitude of the Australian Prime Minister to a trade deal with the UK has also been given much publicity. These soundbites contrast strongly with comments by leading politicians in Japan, German and USA on the negative long-term consequences of Brexit for world trade. PRC is being more cautious but it has a big club in its hand as the Hinkley Point nuclear power plant deal is up for review by a sceptical Ms. May. Arkady Dvorkovich, Deputy Prime Minister of Russia, has stated that “Brexit will make Europe a little bit weaker”, without spelling out the consequences for the UK. As this blog has previously noted, the real costs will take years, more probably decades, to become apparent.

This is all neatly summed up in an on-line comment by a reader of The Independent:

Wiseowler (extract)

“The powers that be have spoken – the Japanese will move away their industries, we will have to wait for ages for a US trade deal, we will only get on with the Chinese if we give them access to our nuclear power industry, and the EU will only allow tariff free access if we allow free movement of labour.”

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-boris-johnson-liam-fox-brexit-points-based-immigration-system-australian-style-a7224776.html

 

70 DAGAR KVAR

Med 70 dagar kvar till den 18 september verkar Nej-sidan ha fått ett positivt momentum i sin kampanj. Kampanjdonationerna är nu £2,4 miljoner mot Ja-sidans £1,16 miljoner (http://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/2014/jul/08/scottish-independence-referendum-campaigners-donations-published) och opinionsundersökning-arna visar ett till synes stabilt övertag för Nej-sidan (46% N/32% J/22% VE, http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/07/tns-bmrb-portray-a-referendum-campaign-becalmed/).

Tunga brittiska och internationella röster fortsätter att uttala sitt stöd för Nej-sidan, senaste Kinas president.

Men det finns ljuspunkter också för Ja-sidan. Risken för en ny mandatperiod för David Cameron skulle få andelen Ja röster att stiga från 32% till 54%. Och Tories vinner mark inför nästa ”General Election” i 2015.

Den sedouglas_scott_scotland_EUnaste utvecklingen i EU-frågan och brittisk inhemsk politik bör stärka Ja-sidans ställning. Camerons intervention i valet av EU-kommissionens nya president Juncker har beskrivits i brittiska tidningar som en ”fiasko” och den nya Ministerrådspresid-enten Sandro Grozi har krävt att EU:s tjänstemän intar en neutral hållning till den skotska frågan. I stark kontrast till ett tid-igare utlåtande från Westminster och Brys-sel skulle ett självständigt Skottland inte ha stora problem med att vinna inträde i EU enligt Professor Douglas-Scott, en expert på EU-lagstiftning och Mänskliga Rättigheter vid Oxford Universitet (http://www.yesscotland.net/news/expert-report-highlights-independent-scotlands-uninterrupted-eu-membership).

Det kommer också signaler om att fler och fler britter motsätter sig kostnaden för den nästa generationen av Trident (kärnvapenbestyckade U-båtar). Enligt en ny rapport kommer det nya systemet att ha en årlig kostnad på mellan 2,9 och 4 miljarder pund eller totalt minst £100 miljarder fram till 2060 (http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/01/trident-nuclear-missile-renewal-study). Eftersom systemet inte skulle fungera utan att vara integ-rerat med USAs kärnvapenförsvar är allt tal om en ”oberoende kärnvapenmakt” trams. Synpunkten att Trident bör fasas ut delas av Hans Blixt (http://www.theguardian.com/world/2013/may/26/hans-blix-trident-abandon-britain-nuclear). Utfasning av kärnvapen från ett självständigt Skottland är en av Yes-kampanjens krav. Som NATO-medlem skulle ett självständigt, kärnvapenfritt Skottland kunna omdispon-era c:a £600 miljoner årligen till förbättrade socialtjänster, utbildning, hälsa m.m. samt ett begränsat konventionellt försvar liknande Danmarks. Trident_Nuclear_Submarine_HMS_Victorious_UK_MinistryofDefence

Ett område som har fått lite uppmärksamhet är behovet av en effektiv jordreform. Den från 2003 har visat sig nästan verkningslös för att förbättra besittningsrätten för ”crofters” (ungefär ”torpare”) och förhindra fortsatta drastiska arrendeökningar. Nyligen presenterades en delbetänkande av ”The Land Reform and Tenure Team” som har fått positiva reaktioner men det finns en hel del kvar innan rekommendationerna i en slutrapport kan omvandlas till en effektiv lagstiftning. Under tiden är risken för kortare arrenden överhängande (http://www.scotsman.com/news/land-reform-as-polarised-as-independence-debate-1-3452842). Det är anmärkningsvärt men inte överraskande att flera av de stora bidrags-givarna till Nej-sidan är också stora jordägare.

Som avrundning vill jag uppmärksamma att hela kampanjen har hittills präglats av en i stort sätt anständig debatt och avsaknad av våld. Undantag som har rapporterats i medierna är en 12-årig åskådare som fick ansiktsskador i samband med en ”Orange Order” marsch i Glasgow (http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-28194554): själva marschen var fredlig. ”The Orange Order” är en protestantisk sekt vars årliga firande av engelska protestanternas seger över de katolska irländarna vid ”The Battle of the Boyne” år 1690 har orsakat mycket våld i Nordirland. Den har starka förgreningar i sydvästra Skottland varifrån protestantiska emigranter tog sig som en ny jordägande klass till det som är nuvarande Nordirland. Ordern har anslutit sig till Nej-sidan och planerar en marsch den 13 september, fem dagar innan omröstningen. Man kan tänka sig att övriga Nej-organisationer inte är så glada åt dessa planer.