Tag Archives: omsröstning

70 DAGAR KVAR

Med 70 dagar kvar till den 18 september verkar Nej-sidan ha fått ett positivt momentum i sin kampanj. Kampanjdonationerna är nu £2,4 miljoner mot Ja-sidans £1,16 miljoner (http://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/2014/jul/08/scottish-independence-referendum-campaigners-donations-published) och opinionsundersökning-arna visar ett till synes stabilt övertag för Nej-sidan (46% N/32% J/22% VE, http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/07/tns-bmrb-portray-a-referendum-campaign-becalmed/).

Tunga brittiska och internationella röster fortsätter att uttala sitt stöd för Nej-sidan, senaste Kinas president.

Men det finns ljuspunkter också för Ja-sidan. Risken för en ny mandatperiod för David Cameron skulle få andelen Ja röster att stiga från 32% till 54%. Och Tories vinner mark inför nästa ”General Election” i 2015.

Den sedouglas_scott_scotland_EUnaste utvecklingen i EU-frågan och brittisk inhemsk politik bör stärka Ja-sidans ställning. Camerons intervention i valet av EU-kommissionens nya president Juncker har beskrivits i brittiska tidningar som en ”fiasko” och den nya Ministerrådspresid-enten Sandro Grozi har krävt att EU:s tjänstemän intar en neutral hållning till den skotska frågan. I stark kontrast till ett tid-igare utlåtande från Westminster och Brys-sel skulle ett självständigt Skottland inte ha stora problem med att vinna inträde i EU enligt Professor Douglas-Scott, en expert på EU-lagstiftning och Mänskliga Rättigheter vid Oxford Universitet (http://www.yesscotland.net/news/expert-report-highlights-independent-scotlands-uninterrupted-eu-membership).

Det kommer också signaler om att fler och fler britter motsätter sig kostnaden för den nästa generationen av Trident (kärnvapenbestyckade U-båtar). Enligt en ny rapport kommer det nya systemet att ha en årlig kostnad på mellan 2,9 och 4 miljarder pund eller totalt minst £100 miljarder fram till 2060 (http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/01/trident-nuclear-missile-renewal-study). Eftersom systemet inte skulle fungera utan att vara integ-rerat med USAs kärnvapenförsvar är allt tal om en ”oberoende kärnvapenmakt” trams. Synpunkten att Trident bör fasas ut delas av Hans Blixt (http://www.theguardian.com/world/2013/may/26/hans-blix-trident-abandon-britain-nuclear). Utfasning av kärnvapen från ett självständigt Skottland är en av Yes-kampanjens krav. Som NATO-medlem skulle ett självständigt, kärnvapenfritt Skottland kunna omdispon-era c:a £600 miljoner årligen till förbättrade socialtjänster, utbildning, hälsa m.m. samt ett begränsat konventionellt försvar liknande Danmarks. Trident_Nuclear_Submarine_HMS_Victorious_UK_MinistryofDefence

Ett område som har fått lite uppmärksamhet är behovet av en effektiv jordreform. Den från 2003 har visat sig nästan verkningslös för att förbättra besittningsrätten för ”crofters” (ungefär ”torpare”) och förhindra fortsatta drastiska arrendeökningar. Nyligen presenterades en delbetänkande av ”The Land Reform and Tenure Team” som har fått positiva reaktioner men det finns en hel del kvar innan rekommendationerna i en slutrapport kan omvandlas till en effektiv lagstiftning. Under tiden är risken för kortare arrenden överhängande (http://www.scotsman.com/news/land-reform-as-polarised-as-independence-debate-1-3452842). Det är anmärkningsvärt men inte överraskande att flera av de stora bidrags-givarna till Nej-sidan är också stora jordägare.

Som avrundning vill jag uppmärksamma att hela kampanjen har hittills präglats av en i stort sätt anständig debatt och avsaknad av våld. Undantag som har rapporterats i medierna är en 12-årig åskådare som fick ansiktsskador i samband med en ”Orange Order” marsch i Glasgow (http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-28194554): själva marschen var fredlig. ”The Orange Order” är en protestantisk sekt vars årliga firande av engelska protestanternas seger över de katolska irländarna vid ”The Battle of the Boyne” år 1690 har orsakat mycket våld i Nordirland. Den har starka förgreningar i sydvästra Skottland varifrån protestantiska emigranter tog sig som en ny jordägande klass till det som är nuvarande Nordirland. Ordern har anslutit sig till Nej-sidan och planerar en marsch den 13 september, fem dagar innan omröstningen. Man kan tänka sig att övriga Nej-organisationer inte är så glada åt dessa planer.

VEM KAN RÖSTA?

Självständighet för Skottland handlar inte om en nostalgisk tillbakablickande längtan efter tartan och whisky och ”Braveheart”, utan om att ordna ett mer ändamålsenligt, modernt styre för ett land med orealiserad potential. Och de som ska ordna det är de som bor där.

Urvalet av röstberättigade säger en hel del om vad omröstningen om självständighet handlar om. Den första kvalifikationen är att man ska vara bosatt i Skottland. Sedan måste man vara över 16 år den 18 september. Sedan ska man vara brittisk, EU eller ”kvalificerad Samväldesmedborgare”. Polack, italienare, västindier, pakistanier, engelsk, skotte – bor du i Skottland så får du rösta. Med andra ord, ett självständigt Skottland är inte en nationell konstruktion utan en geografisk och social. Jämför med t.ex. Sverigedemokraternas krav på medborgarskap i deras mytiska Sverige!

Intressant är att personer av engelsk härkomst boende i Skottland ska få rösta. Det kan ha en viktig påverkan på resultatet. En opinionsundersökning i april fann Ja röster stabilt på 39% och en fortsatt minskning av Nej-röster från 46% i mars till 42% i april. 15% av de tillfrågade var födda i England och över hälften av dessa hade en preferens för Nej-sidan. Enligt tidningen ”The Scotsman” finns 460 000 “engelskmän” boende i Skottland, vilket är 9% av populationen. Med andra ord, personer av engelsk härkomst kan komma att bli tungan på vågen när rösterna räknas i september. Ironiskt vore det om denna engelskt minoritet skulle avgör Skottlands framtid.

Dock är senaste nytt att under maj månad har gapet mellan ”Ja” och ”Nej” sidan ökat ganska rejält (ICM). Vad det beror på kommer att kräva en noggrann analys. Men det kan visa sig signifikant att mätningen gjordes innan EU-valet i Storbritannien. I valet fick UKIP begränsade framgångar i Skottland men stora framsteg i England. Eftersom Skottland är överlag EU-positivt och England är EU-negativt, kan UKIPs framgångar i England att få en majoritet av ”Vet Ej”-skottar att ansluta sig till ”Yes-sidan”.

Ett EU-inträde för ett självständigt Skottland är komplicerat och kommer att bli föremål för ett eget post längre fram.