OM “ETT SJÄLVSTÄNDIGT SKOTTLAND?”

Den skotska folkomröstningen – 100 dagar kvar

Få i Sverige vet att det pågår en aktuell kampanj om självständighet för Skottland från Det Förenade Kungadömet (The United Kingdom, UK). Frågan som ska besvaras med ett ”Ja” eller ”Nej” lyder: Do you agree that  Scotland should be an independent country?

indyrefballot

Resultatet av folkomröstningen den 18 september kommer att avgöra om Skottland åter ska bli en självständig nation, en status som den förlorade år 1707. Ett självständigt Skottland kommer sannolikt att söka närmare kontakter med de nordiska länderna.

Denna blogg kommer att presentera aktuella nyheter under de 100 dagar som är kvar till omröstningen. Den ska ta upp synpunkter från båda lägren och i görligaste mån sortera bort de värsta överdrifter från båda sidor – och de är talrika! Särskilt i början ska den också ta upp mer övergripande frågor så att läsaren ska kunna sätta enskilda nyheter in i ett sammanhang.

Vem är det som skriver bloggen?

Jag är en numera pensionerad invandrare från Skottland som har arbetat i Sverige under nästan hela sitt vuxenliv. Forskare, affärsman och fritidspolitiker, med internationellt perspektiv och Europavän. Visioner intresserar mig mer än vardagen, men det är genom vardagen som visioner blir till verklighet.

Mitt eget röst skulle bli ett ”Ja” men som bosatt i Sverige är jag inte röstberättigad.