Tag Archives: donation

70 DAGAR KVAR

Med 70 dagar kvar till den 18 september verkar Nej-sidan ha fått ett positivt momentum i sin kampanj. Kampanjdonationerna är nu £2,4 miljoner mot Ja-sidans £1,16 miljoner (http://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/2014/jul/08/scottish-independence-referendum-campaigners-donations-published) och opinionsundersökning-arna visar ett till synes stabilt övertag för Nej-sidan (46% N/32% J/22% VE, http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/07/tns-bmrb-portray-a-referendum-campaign-becalmed/).

Tunga brittiska och internationella röster fortsätter att uttala sitt stöd för Nej-sidan, senaste Kinas president.

Men det finns ljuspunkter också för Ja-sidan. Risken för en ny mandatperiod för David Cameron skulle få andelen Ja röster att stiga från 32% till 54%. Och Tories vinner mark inför nästa ”General Election” i 2015.

Den sedouglas_scott_scotland_EUnaste utvecklingen i EU-frågan och brittisk inhemsk politik bör stärka Ja-sidans ställning. Camerons intervention i valet av EU-kommissionens nya president Juncker har beskrivits i brittiska tidningar som en ”fiasko” och den nya Ministerrådspresid-enten Sandro Grozi har krävt att EU:s tjänstemän intar en neutral hållning till den skotska frågan. I stark kontrast till ett tid-igare utlåtande från Westminster och Brys-sel skulle ett självständigt Skottland inte ha stora problem med att vinna inträde i EU enligt Professor Douglas-Scott, en expert på EU-lagstiftning och Mänskliga Rättigheter vid Oxford Universitet (http://www.yesscotland.net/news/expert-report-highlights-independent-scotlands-uninterrupted-eu-membership).

Det kommer också signaler om att fler och fler britter motsätter sig kostnaden för den nästa generationen av Trident (kärnvapenbestyckade U-båtar). Enligt en ny rapport kommer det nya systemet att ha en årlig kostnad på mellan 2,9 och 4 miljarder pund eller totalt minst £100 miljarder fram till 2060 (http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/01/trident-nuclear-missile-renewal-study). Eftersom systemet inte skulle fungera utan att vara integ-rerat med USAs kärnvapenförsvar är allt tal om en ”oberoende kärnvapenmakt” trams. Synpunkten att Trident bör fasas ut delas av Hans Blixt (http://www.theguardian.com/world/2013/may/26/hans-blix-trident-abandon-britain-nuclear). Utfasning av kärnvapen från ett självständigt Skottland är en av Yes-kampanjens krav. Som NATO-medlem skulle ett självständigt, kärnvapenfritt Skottland kunna omdispon-era c:a £600 miljoner årligen till förbättrade socialtjänster, utbildning, hälsa m.m. samt ett begränsat konventionellt försvar liknande Danmarks. Trident_Nuclear_Submarine_HMS_Victorious_UK_MinistryofDefence

Ett område som har fått lite uppmärksamhet är behovet av en effektiv jordreform. Den från 2003 har visat sig nästan verkningslös för att förbättra besittningsrätten för ”crofters” (ungefär ”torpare”) och förhindra fortsatta drastiska arrendeökningar. Nyligen presenterades en delbetänkande av ”The Land Reform and Tenure Team” som har fått positiva reaktioner men det finns en hel del kvar innan rekommendationerna i en slutrapport kan omvandlas till en effektiv lagstiftning. Under tiden är risken för kortare arrenden överhängande (http://www.scotsman.com/news/land-reform-as-polarised-as-independence-debate-1-3452842). Det är anmärkningsvärt men inte överraskande att flera av de stora bidrags-givarna till Nej-sidan är också stora jordägare.

Som avrundning vill jag uppmärksamma att hela kampanjen har hittills präglats av en i stort sätt anständig debatt och avsaknad av våld. Undantag som har rapporterats i medierna är en 12-årig åskådare som fick ansiktsskador i samband med en ”Orange Order” marsch i Glasgow (http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-28194554): själva marschen var fredlig. ”The Orange Order” är en protestantisk sekt vars årliga firande av engelska protestanternas seger över de katolska irländarna vid ”The Battle of the Boyne” år 1690 har orsakat mycket våld i Nordirland. Den har starka förgreningar i sydvästra Skottland varifrån protestantiska emigranter tog sig som en ny jordägande klass till det som är nuvarande Nordirland. Ordern har anslutit sig till Nej-sidan och planerar en marsch den 13 september, fem dagar innan omröstningen. Man kan tänka sig att övriga Nej-organisationer inte är så glada åt dessa planer.

J.K. ROWLINGS DONERAR 1 MILJON PUND

JK-rowling

J.K. Rowlings  har donerat  en miljon pund till Nej-sidans “Better Together” kampanj. Tyvärr har hennes insats fått viss kritik för att hon är av engelsk härkomst. De 21 år som hon har bott i Skottland liksom räknas inte av dessa “nationalister”. Här är en länk till nyheten:

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-27793967

På en annan blogg hittade jag en fin sammanfattning av Ja-sidans argument. Kommentaren lämnades av en David Grant och den är riktad till J.K. Rowlings. Jag återger den utan översättning. Längs ned hittar du själva länken till Grants inlägg. (Yestival = en fest ordnat av Yes-sidan)

Attending the Yestival or any other group events may give you more clarity. I think engaging in the debate is essential – it may not change your mind, but it will provide you with a clearer understanding of the reasons why people are for independence.

There are no clear “answers,” as many things will need to be negotiated. However, an indy Scotland can use any currency it wants to. Panama uses the US Dollar, for example, but it did not need permission to do so – it’s called “pegging,” that is, permanently linking the value of your currency to that of another country. Scotland could easily peg it’s new currency to the Pound Sterling. As for the “border,” all you have to do is look at the UK borders with the Republic of Ireland (or the “border” between N. Ireland and R. Ireland), the Isle of Man, Jersey and Guernsey. There is a “common travel area” between them – Scotland would simply join that group.

It is not so much patriotism or nationalism, but a desire to have more control over governance – the original push by the SNP was to include “Devo Max” (further devolved powers for the Scottish Parliament) on the referendum ballot. The coalition government denied that option, making this a very limited “yes or no” vote. I think most Scots would be happy with Devo Max, but it’s off the table. Promises from the British politicians now are empty – if further devolved powers were in the offer, why were they withdrawn from the table during the referendum debates? It is an election year promise – they will never grant those powers in the event of a no vote. It’s a dirty trick, meant to sway the undecided and un (or mis-) informed to vote no.

As far as optimism? Well, that is the defining aspect of the Yes campaign – the idea that Scotland could become a better country on its own, without the gross inequality that sees austerity measures placed on the most vulnerable and large bonuses granted to bankers that continue to wreak havoc with our economy; laws made by unelected officials (Lords), who have a vested interest in maintaining the status quo, as many are landowners and have ties to banks and corporations who benefit from taxation policies. Thatcherism and austerity have had their time and they have not worked for the majority of the population. The wealthy have grown richer but the middle and working class have faltered, the poor have been demonised. Punitive measures on the most vulnerable, and free champagne in Parliament – wrist slaps or finger wags for the politicians found guilty of lying about expenses.

We can build a better country and the time is now. Since Scotland will not be granted the powers to raise and manage its own taxes through devolution, independence is the only option. It will be a difficult road, but one that many feel optimistic about setting upon.

Det tycker jag är ett mycket vackert stycke prosa oavsett språk.

 http://nationalcollective.com/2014/06/11/an-open-letter-to-j-k-rowling/#comment-1430267631