Tag Archives: Orange Order

WITH FRIENDS LIKE THESE, WHO NEEDS ENEMIES?

The Better Together campaign is unenthusiastic about the prospect of UKIP and Orange Order activities in Scotland just before the referendum vote on 18 September.

Orangemen_parade_in_Bangor,_12_July_2010_-_geograph_-_1964645

The Orange Order is an inclusive name for a number of Protestant, pro-Union “lodges” with their base in Northern Ireland. They have also some representation in South-west Scotland, from which region many of their ancestors moved to Ireland after it was subdued by British forces during the seventeenth century. The values of the Orange order has been the major cause of the “The Troubles” that culminated in Northern Ireland from the late sixties until the end of the last century – although sporadic clashes still occur. It wants Scotland, like Northern Ireland to remain in the United Kingdom. To the rest of the world the Orange Order tries to promote an image of Protestant cultural affinity with Britain but most observers see it as a bunch of provincial bully boys who use religion as a cover for preventing Roman Catholics from enjoying equal rights and opportunities in Northern Ireland. This takes the outward form of provocative marches with orange regalia and music through Catholic areas, to “commemorate” the arrival and continuance of British rule. On September 13 the Scottish lodge will march in Edinburgh (http://www.theguardian.com/politics/2014/sep/03/scottish-republicans-orange-order-parade-yes-campaign). The republican grass-roots James Connolly Society has asked its supporters to stay away from the coming march in Edinburgh and to ensure that they are not involved in any violence with the Order (http://107cowgate.com/2014/09/02/jcs-statement-on-orange-orders-independence-referendum-march/).

This blog has previously reported how the United Kingdom Independence Party (UKIP) has made major political gains in the election to the European parliament and how the Conservative party is being forced into a more Eurosceptic position by Conservative MP defection to UKIP. Only one has done so so far but there are speculations that a number of others are only waiting for the right opportunity (http://www.telegraph.co.uk/news/politics/ukip/11065058/Eurosceptic-Tories-accuse-Douglas-Carswell-of-betrayal-after-his-defection-to-Ukip.html). Although UKIP has a strong base in England, as shown by recent European parliament electoral returns, this is not the case in Scotland, (23 MEPs from English constituencies, 1 from Scottish). None the less the UKIP leader Nigel Farage plans a UKIP rally in Glasgow in support of the Union on 12 September (http://www.heraldscotland.com/politics/referendum-news/concern-at-farage-scottish-visit-before-orange-march.25192378), bringing in people from other parts of the UK. Better Together have officially denied any support for the rally. If it helps tip the currently delicate balance over to a Yes result then in 2016 Westminster will lose a block of 40 out of the current 257 Labour MPs. This could create space for UKIP to fight a head-on battle with the Conservatives for the Eurosceptic vote in rUK.

Yes or No for Scotland, there are big changes ahead in British politics.

70 DAGAR KVAR

Med 70 dagar kvar till den 18 september verkar Nej-sidan ha fått ett positivt momentum i sin kampanj. Kampanjdonationerna är nu £2,4 miljoner mot Ja-sidans £1,16 miljoner (http://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/2014/jul/08/scottish-independence-referendum-campaigners-donations-published) och opinionsundersökning-arna visar ett till synes stabilt övertag för Nej-sidan (46% N/32% J/22% VE, http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/07/tns-bmrb-portray-a-referendum-campaign-becalmed/).

Tunga brittiska och internationella röster fortsätter att uttala sitt stöd för Nej-sidan, senaste Kinas president.

Men det finns ljuspunkter också för Ja-sidan. Risken för en ny mandatperiod för David Cameron skulle få andelen Ja röster att stiga från 32% till 54%. Och Tories vinner mark inför nästa ”General Election” i 2015.

Den sedouglas_scott_scotland_EUnaste utvecklingen i EU-frågan och brittisk inhemsk politik bör stärka Ja-sidans ställning. Camerons intervention i valet av EU-kommissionens nya president Juncker har beskrivits i brittiska tidningar som en ”fiasko” och den nya Ministerrådspresid-enten Sandro Grozi har krävt att EU:s tjänstemän intar en neutral hållning till den skotska frågan. I stark kontrast till ett tid-igare utlåtande från Westminster och Brys-sel skulle ett självständigt Skottland inte ha stora problem med att vinna inträde i EU enligt Professor Douglas-Scott, en expert på EU-lagstiftning och Mänskliga Rättigheter vid Oxford Universitet (http://www.yesscotland.net/news/expert-report-highlights-independent-scotlands-uninterrupted-eu-membership).

Det kommer också signaler om att fler och fler britter motsätter sig kostnaden för den nästa generationen av Trident (kärnvapenbestyckade U-båtar). Enligt en ny rapport kommer det nya systemet att ha en årlig kostnad på mellan 2,9 och 4 miljarder pund eller totalt minst £100 miljarder fram till 2060 (http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/01/trident-nuclear-missile-renewal-study). Eftersom systemet inte skulle fungera utan att vara integ-rerat med USAs kärnvapenförsvar är allt tal om en ”oberoende kärnvapenmakt” trams. Synpunkten att Trident bör fasas ut delas av Hans Blixt (http://www.theguardian.com/world/2013/may/26/hans-blix-trident-abandon-britain-nuclear). Utfasning av kärnvapen från ett självständigt Skottland är en av Yes-kampanjens krav. Som NATO-medlem skulle ett självständigt, kärnvapenfritt Skottland kunna omdispon-era c:a £600 miljoner årligen till förbättrade socialtjänster, utbildning, hälsa m.m. samt ett begränsat konventionellt försvar liknande Danmarks. Trident_Nuclear_Submarine_HMS_Victorious_UK_MinistryofDefence

Ett område som har fått lite uppmärksamhet är behovet av en effektiv jordreform. Den från 2003 har visat sig nästan verkningslös för att förbättra besittningsrätten för ”crofters” (ungefär ”torpare”) och förhindra fortsatta drastiska arrendeökningar. Nyligen presenterades en delbetänkande av ”The Land Reform and Tenure Team” som har fått positiva reaktioner men det finns en hel del kvar innan rekommendationerna i en slutrapport kan omvandlas till en effektiv lagstiftning. Under tiden är risken för kortare arrenden överhängande (http://www.scotsman.com/news/land-reform-as-polarised-as-independence-debate-1-3452842). Det är anmärkningsvärt men inte överraskande att flera av de stora bidrags-givarna till Nej-sidan är också stora jordägare.

Som avrundning vill jag uppmärksamma att hela kampanjen har hittills präglats av en i stort sätt anständig debatt och avsaknad av våld. Undantag som har rapporterats i medierna är en 12-årig åskådare som fick ansiktsskador i samband med en ”Orange Order” marsch i Glasgow (http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-28194554): själva marschen var fredlig. ”The Orange Order” är en protestantisk sekt vars årliga firande av engelska protestanternas seger över de katolska irländarna vid ”The Battle of the Boyne” år 1690 har orsakat mycket våld i Nordirland. Den har starka förgreningar i sydvästra Skottland varifrån protestantiska emigranter tog sig som en ny jordägande klass till det som är nuvarande Nordirland. Ordern har anslutit sig till Nej-sidan och planerar en marsch den 13 september, fem dagar innan omröstningen. Man kan tänka sig att övriga Nej-organisationer inte är så glada åt dessa planer.