Tag Archives: kvalifikationer

YES SCOTLAND

Kampanjen för ett självständigt Skottland heter “Yes Scotland”. ”The Scottish National Party” (SNP) bildar stommen i kampanjen med ”Scottish Green Party”, ”Scottish Socialist Party”, ”Labour for Independence”, ”Women for Independence” och några fler. 2013 publicerade den skotska regeringen en s.k. ”white paper” med titel ”Scotlands Future: Your Guide to an Independent Scotland” (http://www.scotland.gov.uk/Resource/0043/00439021.pdf).Här följer en ”sammanfattning av sammanfattningen”;

Valuta           – Skottland ska fortsätta använda Sterling
Skatter         – 100% kontroll över beskattning som anpassas till skotska behov
– ”poll tax” och ”bedroom tax” ska tas bort
Pensioner     – statliga pensioner garanteras och värdesäkras, systemet förenklas
Barn              – garanterad förskola från år 1 till skolåldern
– prioriterad kvalitetsförbättringar för de 20% mest utsatta barnen
– fortsatt gratis utbildning inklusive universitet
Hälsa            – nuvarande regler för samarbete mellan sjukvården i Skottland och i det                                   övriga Förenade Kungadömet kommer fortsatt att gälla
Transporter – fokus på skotska behov, särskilt flyg- och sjöförbindelser
Internation- – c:a 80 egna ambassader och konsulat globalt
ella relationer
EU                – den skotska regeringen kommer att förhandla med EU om medlemskap                                   med målsättningen att förhandlingarna blir avslutade innan själv-                                     ständighetsdagen
Försvar        – ”en försvarsstyrka anpassad till skotska behov och förmåga” (c:a 15000                                          personer och en budget på £ 2,5 biljoner)
– fokus på Nordatlanten och sjö- och flygstyrkor
– medlem av NATO
– nej till kärnvapen på skotskt territorium (Trident och ersättare)
Invandring  – satsning på kvalificerad invandring, ökning från 22 000 till 24 000/år
Säkerhet     – etablering av en Scottish Intelligence Agency
Rural            skydda jordbruksstödet
Scotland     – förbättrade digitalkommunikation (t.ex. bredband) på landsbygd
– arbeta för en ändring av ”The Common Fisheries Policy”
Energi        – kontroll över energiinkomsterna (f.n. främst olja)
– etablering av en ”Energy Fund” (jfr. Norge)
– utveckla förnybara energiresurser (motsvarar 25% av alla förnybara                                          energiresurser i EU)
– samarbeta för en gemensam energimarknad i hela Storbritannien
Offentliga  – Scottish Broadcasting Corporation övertar BBCs resurser och medarbetare
medier       – fortsatt nära samarbete med BBC
Statsskick  – skriven författning (Storbritannien saknar sådan)
– fortsatt ”Union of the Crowns” från 1603, d.v.s. monarken blir statsöver-                                    huvud i Skottland och övriga Förenade Kungadömet

Vissa av dessa punkter är omdebatterade, t.ex. möjligheten att behålla Sterling och möjligheterna att ansluta sig till såväl EU som NATO.

VEM KAN RÖSTA?

Självständighet för Skottland handlar inte om en nostalgisk tillbakablickande längtan efter tartan och whisky och ”Braveheart”, utan om att ordna ett mer ändamålsenligt, modernt styre för ett land med orealiserad potential. Och de som ska ordna det är de som bor där.

Urvalet av röstberättigade säger en hel del om vad omröstningen om självständighet handlar om. Den första kvalifikationen är att man ska vara bosatt i Skottland. Sedan måste man vara över 16 år den 18 september. Sedan ska man vara brittisk, EU eller ”kvalificerad Samväldesmedborgare”. Polack, italienare, västindier, pakistanier, engelsk, skotte – bor du i Skottland så får du rösta. Med andra ord, ett självständigt Skottland är inte en nationell konstruktion utan en geografisk och social. Jämför med t.ex. Sverigedemokraternas krav på medborgarskap i deras mytiska Sverige!

Intressant är att personer av engelsk härkomst boende i Skottland ska få rösta. Det kan ha en viktig påverkan på resultatet. En opinionsundersökning i april fann Ja röster stabilt på 39% och en fortsatt minskning av Nej-röster från 46% i mars till 42% i april. 15% av de tillfrågade var födda i England och över hälften av dessa hade en preferens för Nej-sidan. Enligt tidningen ”The Scotsman” finns 460 000 “engelskmän” boende i Skottland, vilket är 9% av populationen. Med andra ord, personer av engelsk härkomst kan komma att bli tungan på vågen när rösterna räknas i september. Ironiskt vore det om denna engelskt minoritet skulle avgör Skottlands framtid.

Dock är senaste nytt att under maj månad har gapet mellan ”Ja” och ”Nej” sidan ökat ganska rejält (ICM). Vad det beror på kommer att kräva en noggrann analys. Men det kan visa sig signifikant att mätningen gjordes innan EU-valet i Storbritannien. I valet fick UKIP begränsade framgångar i Skottland men stora framsteg i England. Eftersom Skottland är överlag EU-positivt och England är EU-negativt, kan UKIPs framgångar i England att få en majoritet av ”Vet Ej”-skottar att ansluta sig till ”Yes-sidan”.

Ett EU-inträde för ett självständigt Skottland är komplicerat och kommer att bli föremål för ett eget post längre fram.