Tag Archives: fiskerinäring

RENEWABLE ENERGY AND INDYREF

Oil_reserves_estimates

One of the big questions for an independent Scotland is how its economy will be able to support a centre-left “social-democratic” style of government. The Yes campaign have played the North Sea oil card for all it is worth – and perhaps more – by claiming that there are as much as 25 billion untapped barrels of oil. However Sir Ian Wood, an industry expert, has stated that the reserves are not greater that 16 billion and this figure has been echoed by BP and Shell top management (http://business.financialpost.com/2014/09/10/oil-chiefs-back-u-k-union-urging-caution-on-north-sea-reserves/?__lsa=5434-7c2e).

It all depends on how you look at the matter (http://www.newsnetscotland.com/index.php/scottish-news/9647-scotland-has-potential-oil-windfall-worth-billions-says-ceo). The Woods estimate is of economically extractable oil and takes into account the costs of an ageing infrastructure and has been challenged as an underestimate by other experts. The more optimistic figures include oil fields on the west coast, including those in the Firth of Clyde, the Solway Firth and those such as the Clair Ridge field in deeper water off north-west Scotland (http://www.businessforscotland.co.uk/clair-ridge-and-scotlands-new-oil-boom/).

It is curious is that renewable energy has largely been absent from the debate, although not from this blog. Scotland has been credited with an estimated 25% of all renewable energy resources in the EU. This includes wave and tidal power as well as wind. Recently the Scottish government has announced a £20 million fund for subsidising community-owned, i.e. local, wind power developments (http://www.businessgreen.com/bg/news/2360712/scotland-offers-boost-to-community-wind-turbines). On the debit side, an independent Scotland risks losing over £500 million subsidies from the UK earmarked for the development of renewable energy resources (http://www.theguardian.com/environment/2013/may/22/scotland-independence-cost-billions-renewables).

A recent review from the Auditor General of Scotland provides a more detailed analysis of renewable resources . The conclusions is that the Scottish government is slipping from its goal of 100% renewable energy by 2020 (surprise, surprise!) but that it is none the less making ambitious and realistic progress (http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/central/2013/nr_130912_renewable_energy.pdf).

To realise the full economic potential of renewable energy the legal framework for land-based and offshore generators and transmission infrastructure will need to be revised to decrease the penalties for generation at a distance from the areas of consumption. The Scottish government has already the responsibility for land reform but licenses for offshore installations are currently the responsibility of the Crown Estate, a Westminster agency. Transfer of the Crown Estate responsibilities to local authorities in Scotland has been proposed but making control over the shoreline a responsibility of the national government makes more sense.

The engineering needed for the exploitation of renewable resources is closely related to the kinds of challenges already commonplace for offshore activities and is already well supported by Scottish engineering and services, centred on the city of Aberdeen. A further future large source of revenue could come from legal expertise spinning off from the oil sector and adapted to the needs of renewables. Offshore engineering will also play an important part in the trend to extend aquaculture installations from small-scale shore-based operations to big business on the high seas (http://www.scotland.gov.uk/Resource/0040/00408272.pdf).

Renewables and large-scale aquaculture will not make a big economic impact over the next few years, in spite of the bold vision of the Scottish National Party (http://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/2014/apr/08/scotland-scottish-green-energy-taxes). But as oil reserves dwindle and eventually become uneconomical – in twenty, thirty of fifty years time – renewable resources will be available in to help heat homes, power industries, stimulate exports and put food on the table.

YES SCOTLAND

Kampanjen för ett självständigt Skottland heter “Yes Scotland”. ”The Scottish National Party” (SNP) bildar stommen i kampanjen med ”Scottish Green Party”, ”Scottish Socialist Party”, ”Labour for Independence”, ”Women for Independence” och några fler. 2013 publicerade den skotska regeringen en s.k. ”white paper” med titel ”Scotlands Future: Your Guide to an Independent Scotland” (http://www.scotland.gov.uk/Resource/0043/00439021.pdf).Här följer en ”sammanfattning av sammanfattningen”;

Valuta           – Skottland ska fortsätta använda Sterling
Skatter         – 100% kontroll över beskattning som anpassas till skotska behov
– ”poll tax” och ”bedroom tax” ska tas bort
Pensioner     – statliga pensioner garanteras och värdesäkras, systemet förenklas
Barn              – garanterad förskola från år 1 till skolåldern
– prioriterad kvalitetsförbättringar för de 20% mest utsatta barnen
– fortsatt gratis utbildning inklusive universitet
Hälsa            – nuvarande regler för samarbete mellan sjukvården i Skottland och i det                                   övriga Förenade Kungadömet kommer fortsatt att gälla
Transporter – fokus på skotska behov, särskilt flyg- och sjöförbindelser
Internation- – c:a 80 egna ambassader och konsulat globalt
ella relationer
EU                – den skotska regeringen kommer att förhandla med EU om medlemskap                                   med målsättningen att förhandlingarna blir avslutade innan själv-                                     ständighetsdagen
Försvar        – ”en försvarsstyrka anpassad till skotska behov och förmåga” (c:a 15000                                          personer och en budget på £ 2,5 biljoner)
– fokus på Nordatlanten och sjö- och flygstyrkor
– medlem av NATO
– nej till kärnvapen på skotskt territorium (Trident och ersättare)
Invandring  – satsning på kvalificerad invandring, ökning från 22 000 till 24 000/år
Säkerhet     – etablering av en Scottish Intelligence Agency
Rural            skydda jordbruksstödet
Scotland     – förbättrade digitalkommunikation (t.ex. bredband) på landsbygd
– arbeta för en ändring av ”The Common Fisheries Policy”
Energi        – kontroll över energiinkomsterna (f.n. främst olja)
– etablering av en ”Energy Fund” (jfr. Norge)
– utveckla förnybara energiresurser (motsvarar 25% av alla förnybara                                          energiresurser i EU)
– samarbeta för en gemensam energimarknad i hela Storbritannien
Offentliga  – Scottish Broadcasting Corporation övertar BBCs resurser och medarbetare
medier       – fortsatt nära samarbete med BBC
Statsskick  – skriven författning (Storbritannien saknar sådan)
– fortsatt ”Union of the Crowns” från 1603, d.v.s. monarken blir statsöver-                                    huvud i Skottland och övriga Förenade Kungadömet

Vissa av dessa punkter är omdebatterade, t.ex. möjligheten att behålla Sterling och möjligheterna att ansluta sig till såväl EU som NATO.

DET SKOTSKA PARLAMENTET

I 1999, efter 292 år, fick Skottland åter ett eget parlament. Det har sitt säte i en spännande ny bygg­nad nästgårds Holyrood Palace i Edinburgh (se bild). I ”Holyrood” debatteras och lagstiftas om utbildning, socialpolitik, lagstiftning och polisväsendet, jordbruk, fiskerinäring och skogsbruk, miljön, turism, idrott samt inrikes transporter. Parlament har också mycket begränsade befogenheter att lagstifta om, men hela ansvaret för att ta upp, beskattning. Försvar, utrikespolitik, energipolitik och den övervägande delen av skatt- och valutapolitiken tillhör kärnan i de så-kallade ”Reserved Matters” (Reserverade områden) vilka fortfarande regleras från Westminster. Eftersom ansvaret för många politiska områden är delat mellan Westminster och Holyrood finns regler för hur dessa organ ska samarbeta. (Läs mer i: https://www.gov.uk/devolution-settlement-scotland).

Det skotska parlamentet har 129 medlemmar som i daglig tal kallas för MSPs (Members of the Scottish Parliament) för att särskilja dem från medlemmar i parlamentet i Westminster (Members of Parliament, MPs). Den skotska parlament har en kammare som leds av en First Minister (motsva­rande statsministern). Den ”Scottish National Party” (SNP) fick en absolut majoritet i det senaste val så nuvarande First Minister är Alex Salmon, ledaren av SNP. Debatterna i det skotska parlamen­tet mer liknar de lågmälda, tråkiga handlingar i Sveriges Riksdag än de bullriga uppvisningar som vi känner igen från TV-sändningar från The House of Commons i Westminster.

De viktigaste frågorna i självständighetsdebatten handlar om

skatter och valutan
hälsa
utbildning
socialpolitik
försvar
invandring
EU
energi

Dessa och andra frågor kommer att bli föremål för senare inlägg i bloggen.