Tag Archives: förnybar energi

RENEWABLE ENERGY AND INDYREF

Oil_reserves_estimates

One of the big questions for an independent Scotland is how its economy will be able to support a centre-left “social-democratic” style of government. The Yes campaign have played the North Sea oil card for all it is worth – and perhaps more – by claiming that there are as much as 25 billion untapped barrels of oil. However Sir Ian Wood, an industry expert, has stated that the reserves are not greater that 16 billion and this figure has been echoed by BP and Shell top management (http://business.financialpost.com/2014/09/10/oil-chiefs-back-u-k-union-urging-caution-on-north-sea-reserves/?__lsa=5434-7c2e).

It all depends on how you look at the matter (http://www.newsnetscotland.com/index.php/scottish-news/9647-scotland-has-potential-oil-windfall-worth-billions-says-ceo). The Woods estimate is of economically extractable oil and takes into account the costs of an ageing infrastructure and has been challenged as an underestimate by other experts. The more optimistic figures include oil fields on the west coast, including those in the Firth of Clyde, the Solway Firth and those such as the Clair Ridge field in deeper water off north-west Scotland (http://www.businessforscotland.co.uk/clair-ridge-and-scotlands-new-oil-boom/).

It is curious is that renewable energy has largely been absent from the debate, although not from this blog. Scotland has been credited with an estimated 25% of all renewable energy resources in the EU. This includes wave and tidal power as well as wind. Recently the Scottish government has announced a £20 million fund for subsidising community-owned, i.e. local, wind power developments (http://www.businessgreen.com/bg/news/2360712/scotland-offers-boost-to-community-wind-turbines). On the debit side, an independent Scotland risks losing over £500 million subsidies from the UK earmarked for the development of renewable energy resources (http://www.theguardian.com/environment/2013/may/22/scotland-independence-cost-billions-renewables).

A recent review from the Auditor General of Scotland provides a more detailed analysis of renewable resources . The conclusions is that the Scottish government is slipping from its goal of 100% renewable energy by 2020 (surprise, surprise!) but that it is none the less making ambitious and realistic progress (http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/central/2013/nr_130912_renewable_energy.pdf).

To realise the full economic potential of renewable energy the legal framework for land-based and offshore generators and transmission infrastructure will need to be revised to decrease the penalties for generation at a distance from the areas of consumption. The Scottish government has already the responsibility for land reform but licenses for offshore installations are currently the responsibility of the Crown Estate, a Westminster agency. Transfer of the Crown Estate responsibilities to local authorities in Scotland has been proposed but making control over the shoreline a responsibility of the national government makes more sense.

The engineering needed for the exploitation of renewable resources is closely related to the kinds of challenges already commonplace for offshore activities and is already well supported by Scottish engineering and services, centred on the city of Aberdeen. A further future large source of revenue could come from legal expertise spinning off from the oil sector and adapted to the needs of renewables. Offshore engineering will also play an important part in the trend to extend aquaculture installations from small-scale shore-based operations to big business on the high seas (http://www.scotland.gov.uk/Resource/0040/00408272.pdf).

Renewables and large-scale aquaculture will not make a big economic impact over the next few years, in spite of the bold vision of the Scottish National Party (http://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/2014/apr/08/scotland-scottish-green-energy-taxes). But as oil reserves dwindle and eventually become uneconomical – in twenty, thirty of fifty years time – renewable resources will be available in to help heat homes, power industries, stimulate exports and put food on the table.

I SKOTTLAND FINNS DET FLER PANDOR ÄN KONSERVATIVA MPs

 Dumbo” är en gammal film från Walt Disney om en elefantunge med stora öron. När han håller en “magisk fjäder” i snabel kan han flyga. Finns det en magisk fjäder för Alexander Salmond att hålla i nu när hans insats i den första debatten med Alistair Darling har som mest fått betyget oavgort?

Svaret finns tydligt i de undersökningar som har redovisats på den oberoende websajten ”What Scotland Thinks” med Professor John Curtice av Strathclyde University som frontfigur. Under en lång tid har den viktigaste frågan varit den enskildes uppfattning om hur självständighet kommer att påverka hens privatekonomi (http://whatscotlandthinks.org/questions/which-issue-is-most-important-to-you-in-deciding-how-to-vote-in-the-referendum#line). I mars var privatekonomin dubbelt så viktigt som ekonomin i allmänhet, tredubbelt så viktig som vård och omsorg medan frågor som försvar, EU och immigration knappt var synliga. Valutafrågan var inte så intressant i sig men tydligen ses i ljuset av dess effekter på privatekonomin. Så det var en smart taktik av Alistair Darling att fokusera på valutafrågan och det var svagt av Salmond att inte referera till de experter som i skrift och tal har påvisat att ,och hur, Skottland kan behålla pundet (http://news.stv.tv/scotland/269177-report-commissioned-by-sir-tom-hunter-into-currency-with-rest-of-uk/) (http://www.newsnetscotland.com/index.php/scottish-economy/9540-no-campaign-bank-and-currency-scares-nonsense-says-former-bank-chief).

Om Skottland skulle ingå i en valutaunion så kommer Bank of England att fortsätta ha ett inflytande över de skotska offentliga finanserna. Nejsidans påstående att detta är inte oberoende är trams: tänk Tysklands förhållande till den europeiska centralbanken. Att ange det som argument för Nej är som att säga att 95% oberoende är sämre än 15%.

Att ha pundet som gemensam valuta är också i restUKs intresse eftersom handeln mellan Skottland och restUK är så stor och viktig för båda regionerna. Men vem kan vänta på rationella beslut från Statsminister David Cameron som, i Carl Bildts ord, är beredd att omvandla Storbritannien ”till en ö på drift i Nordatlanten” (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a45b9bc-e258-11e3-89fd-00144feabdc0.html#axzz39sncwCnR)?

Denna blogg har tidigare påpekat hur UKIP väljare och konservativa väljare överlappar varandra: båda är starkast i sydöstra England och nästan obefintliga i Skottland. Eller som Salmond sade i debatten, ”I Skottland finns det fler pandor än konservativa MPs” (2 p, 1 k). Han påpekade också att självständighet är enda chansen för Skottland att slippa dominansen av konservativa väljare i England, fast åhörarna inte verkade lägga märke till det. Under teman ”Vad har de konservativa gjort för Skottland?” finns det mycket politiskt röstfiske att bedriva. Labour skulle också kunna få en släng av samma slev eftersom det traditionella Labour numera ses ha tappat kontakten med skotska väljare.

Energin är en annan fråga som bör få mer uppmärksamhet. Skottlands framtida energiresurser blir allt större och starkare, trots alla negativa röster från Westminster (http://www.heraldscotland.com/politics/referendum-news/financial-times-investors-magazine-westminster-is-playing-down-potential-oi.24868958 och http://www.businessforscotland.co.uk/professor-westminster-is-ignoring-a-mountain-of-black-gold/). I debatten räknar Westminster med fallande oljepris och fallande reserver: men ett oberoende Skottland som kan erbjuda politisk stabilitet i förening med stabil gas och oljeproduktion har starka kort vid förhandlingsbordet. Utanför den skotska västkusten börjar nu exploatering av oljefält som tidigare var tekniskt svåra att utvinna. De beräknas producera miljarder tunnor under minst 30 år (se föregående post i denna blogg). Och samtidigt som oljan svarar för nutida ekonomiska behov kommer förnybara resurser som våg- och tidvattenkraft att övergå från dagens pilotinstallationer till fullskaliga produktionsfält inom två decennier. Potentialen för dessa resurser samt vindkraft är enorm men dagens regler för transmissionsinfrastruktur är ett hinder. Ett självständigt Skottland skulle kunna anpassa reglerna så att de bättre svara mot skotska förhållanden.

Det finns nu ovedersägligt bevis att Westminster medvetet dolde den verkliga potentialen av Nordsjöoljan under 1970-talet och använde de rikliga oljeinkomsterna under 1980-talet för kortsiktiga behov. Hade McCrone-rapporten blivit offentlig redan 1974 är sannolikheten stor att Skottland idag skulle fira tre decennier av självständighet och ha finanser i paritet med Norges (http://en.wikipedia.org/wiki/McCrone_report).