I SKOTTLAND FINNS DET FLER PANDOR ÄN KONSERVATIVA MPs

 Dumbo” är en gammal film från Walt Disney om en elefantunge med stora öron. När han håller en “magisk fjäder” i snabel kan han flyga. Finns det en magisk fjäder för Alexander Salmond att hålla i nu när hans insats i den första debatten med Alistair Darling har som mest fått betyget oavgort?

Svaret finns tydligt i de undersökningar som har redovisats på den oberoende websajten ”What Scotland Thinks” med Professor John Curtice av Strathclyde University som frontfigur. Under en lång tid har den viktigaste frågan varit den enskildes uppfattning om hur självständighet kommer att påverka hens privatekonomi (http://whatscotlandthinks.org/questions/which-issue-is-most-important-to-you-in-deciding-how-to-vote-in-the-referendum#line). I mars var privatekonomin dubbelt så viktigt som ekonomin i allmänhet, tredubbelt så viktig som vård och omsorg medan frågor som försvar, EU och immigration knappt var synliga. Valutafrågan var inte så intressant i sig men tydligen ses i ljuset av dess effekter på privatekonomin. Så det var en smart taktik av Alistair Darling att fokusera på valutafrågan och det var svagt av Salmond att inte referera till de experter som i skrift och tal har påvisat att ,och hur, Skottland kan behålla pundet (http://news.stv.tv/scotland/269177-report-commissioned-by-sir-tom-hunter-into-currency-with-rest-of-uk/) (http://www.newsnetscotland.com/index.php/scottish-economy/9540-no-campaign-bank-and-currency-scares-nonsense-says-former-bank-chief).

Om Skottland skulle ingå i en valutaunion så kommer Bank of England att fortsätta ha ett inflytande över de skotska offentliga finanserna. Nejsidans påstående att detta är inte oberoende är trams: tänk Tysklands förhållande till den europeiska centralbanken. Att ange det som argument för Nej är som att säga att 95% oberoende är sämre än 15%.

Att ha pundet som gemensam valuta är också i restUKs intresse eftersom handeln mellan Skottland och restUK är så stor och viktig för båda regionerna. Men vem kan vänta på rationella beslut från Statsminister David Cameron som, i Carl Bildts ord, är beredd att omvandla Storbritannien ”till en ö på drift i Nordatlanten” (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a45b9bc-e258-11e3-89fd-00144feabdc0.html#axzz39sncwCnR)?

Denna blogg har tidigare påpekat hur UKIP väljare och konservativa väljare överlappar varandra: båda är starkast i sydöstra England och nästan obefintliga i Skottland. Eller som Salmond sade i debatten, ”I Skottland finns det fler pandor än konservativa MPs” (2 p, 1 k). Han påpekade också att självständighet är enda chansen för Skottland att slippa dominansen av konservativa väljare i England, fast åhörarna inte verkade lägga märke till det. Under teman ”Vad har de konservativa gjort för Skottland?” finns det mycket politiskt röstfiske att bedriva. Labour skulle också kunna få en släng av samma slev eftersom det traditionella Labour numera ses ha tappat kontakten med skotska väljare.

Energin är en annan fråga som bör få mer uppmärksamhet. Skottlands framtida energiresurser blir allt större och starkare, trots alla negativa röster från Westminster (http://www.heraldscotland.com/politics/referendum-news/financial-times-investors-magazine-westminster-is-playing-down-potential-oi.24868958 och http://www.businessforscotland.co.uk/professor-westminster-is-ignoring-a-mountain-of-black-gold/). I debatten räknar Westminster med fallande oljepris och fallande reserver: men ett oberoende Skottland som kan erbjuda politisk stabilitet i förening med stabil gas och oljeproduktion har starka kort vid förhandlingsbordet. Utanför den skotska västkusten börjar nu exploatering av oljefält som tidigare var tekniskt svåra att utvinna. De beräknas producera miljarder tunnor under minst 30 år (se föregående post i denna blogg). Och samtidigt som oljan svarar för nutida ekonomiska behov kommer förnybara resurser som våg- och tidvattenkraft att övergå från dagens pilotinstallationer till fullskaliga produktionsfält inom två decennier. Potentialen för dessa resurser samt vindkraft är enorm men dagens regler för transmissionsinfrastruktur är ett hinder. Ett självständigt Skottland skulle kunna anpassa reglerna så att de bättre svara mot skotska förhållanden.

Det finns nu ovedersägligt bevis att Westminster medvetet dolde den verkliga potentialen av Nordsjöoljan under 1970-talet och använde de rikliga oljeinkomsterna under 1980-talet för kortsiktiga behov. Hade McCrone-rapporten blivit offentlig redan 1974 är sannolikheten stor att Skottland idag skulle fira tre decennier av självständighet och ha finanser i paritet med Norges (http://en.wikipedia.org/wiki/McCrone_report).

2 thoughts on “I SKOTTLAND FINNS DET FLER PANDOR ÄN KONSERVATIVA MPs

 1. Rickard Ovin

  I am sure devolution sounded very good to those that set it in motion. Nobody could criticise localising more “Westminster” powers closer to the people. But since Westminster still rules on questions for the rest of the UK that has been devolved to Scotland, there are MPs in Westminster from Scotland whom the people affected by their votes have not in a democratic fashion voted for. There can even be different majorities depending on which areas are being voted upon. So, not a very good basis for strong government or democracy. The only answer is to either devolve the same powers to other regional assemblies in all of the rest of the UK or for Scotland going independent.

  If one considers independence to be preferable to devolution of powers to the lowest reasonable level, municipal, county, regional – within the UK, then why only independence for Scotland. The Shetland Islands have a very strong cultural and historical affinity to our Scandinavian way of life and values. Much stronger in fact than Scotland as a whole. They would also do very well financially considering the vast income per capita from the large part of Scotland´s planned oil income they would have. Small countries can do very well and certainly Shetland could re-join their Nordic heritage as an independent nation. The islands are closer to Bergen than to Edinburgh.

  Reply
 2. Barney Post author

  Hello Rickard, Thank you for your comments! The debate on Independence has certainly concerned itself with the points that you raise.
  Firstly, the fact that MPs from Scotland can vote on purely English matters, the o-called “Est Lothian” question. This is recognised as being a democratic problem and the cleanest way to solve it would be for Scotland to have its own parliament with no representation in Westminster, and vice versa.
  Secondly, there are stirrings of a debate on alternative divisions of power within “RestUK”. These discussions are still verytentative but there is no doubt that other regions of England would like to see a dilution of the domination of London. “Federalism” is a cover term for this but it has not even got off the gorund. At the time being the main proponent of federalism seems to be putting it forward as an alternative to independence, i.e. in an attempt to split the “Yes” vote. There is no way that federalism as it is being duscussed just now can provide an alternative for Scotland.
  Your point about Shetland is a good one, as the islanders themselves have made clear. The cultural ties with Norway are strong – as I found out in 1978 during a stop-off in Lerwick during the Round Britain and Ireland Race. It was quite impossible to buy a beer at the Boating Club once the members found out that I and my pal Ulf were from Sweden! I would suggest, however, that Shetland does share a substantial part of the “Scottish experience”, including Viking and even older cultural ties, with the rest of Scotland, whereas there are substantial differences between the Scottish experience and the English experience. The best solution might be for the whole of Scotland to seceed from rUK and become part of the Nordic region. But neither British nor Nordic politics is ready for such a radical, if logical, solution at this time. Someone has actually suggested that Scotland should adopt the Norwegian krona as currency – but I think this was tongue in cheek.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.