VARFÖR SJÄLVSTÄNDIGHET?

Det finns tydliga sociala och politiska skillnader mellanUK_2010_General_Election Skottland och England: framförallt mellan tätbefolkat, konservativa sydöstra England med London som nav och center-vänster Skottland med dess omfattande glesbygd (bilden). Många skottar anser att Skottlands behov är dåligt representerat i det brittiska parlamentet. 1999 som ett led i en delöverföring av makt (”devolution”) från Westminster i London öppnades ett skotskt parlament med begränsade befogenheter i Holyrood i Edinburgh. De som ser fram emot självständighet önskar fullständiga politiska rättigheter för Skottlands invånare. Motståndarna till självständighet är framförallt oroliga för ett försvagad Storbritannien, en ökade byråkrati och en försämrad ekonomi. De två största kampanjerna heter ”Yes Scotland” och ”Better Together”.

En sak är klar: oavsett vilken sida som vinner omröstningen kommer Skottland att få ytterligare politiska maktbefogenheter. Det beror på att Nej-sidan erbjuder en fortsatt maktöverföring från Westminster till Holyrood. Utan löftet om ”Devomax” (som det heter) skulle Nej-sidan ligga hopplöst efter. Ja-sidan ser två problem med devomax: hur mycket av det som utlovas i kampanjens hetta kommer att bli verkligt och framförallt, om man kan få nästan allt varför kan man inte få hela kakan?

Bild: mandatfördelning (vänster-höger och geografisk) i det brittiska parlamentet 2010-2014. Röd = center-vänster, blå = center-höger. Källa: Encyclopedia Britannica 2010.

4 thoughts on “VARFÖR SJÄLVSTÄNDIGHET?

  1. Hans-Göran Ankarcrona

    Hon Potter-författaren är på nej-sidan, av någon anledning, men gör ett intelligentare intryck än 007 Connery, som är på ja-sidan, enligt uppgift. Om vi ska gå på vilket intryck kändisarna gör, så ska vi alltså rösta nej. Eller vad säger exil-skottarna? De senare borde ha förvärvat en mer detached och kool syn på hela frågan. Åsså ska man komma ihåg att murky nationalism gärna gör sig bred när det kommer till UKs gemensamma historieskrivning.

    Reply
  2. Barney Post author

    Läs bloggen imorgon om J.K. Rowlings donation samt en viss David Grants svar. Beträffande exil-skottarna, jag har lagt märke till att de som bor i Norden och har uttryckt en åsikt är pro-Independence – de vet att små nationer kan ta väl hand om sig själv. Antalet är dock litet.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.