NU! NU! NU!

1410093958756_wps_15_Surge_in_yes_vote_graphic

För första gången i kampanjen har Ja-sidan tilldelats ledningen av en opinionsundersökning . Den är knapp men den bekräftar en stadig trend under hela den senaste månaden (http://whatscotlandthinks.org/questions/should-scotland-be-an-independent-country-1#line).

Samtidigt har ”Better Together” hamnat i fullständigt panik. Löften om ytterligare utökade maktbefogenheter haglar (http://www.newstatesman.com/politics/2014/09/westminster-prepares-offer-further-powers-scotland-it-too-little-too-late). Men det är “för lite, för sent”.

1979 blev skottarna lurade på självständighet: Westminster dolde McCrone rapporten som visade hur mycket inkomster från Nordsjöoljan skulle tillfalla ett oberoende Skottland och dessutom ogiltigförklarade 1979 års “Ja” på grund av en teknikalitet (se tidigare post).

Nu är skottarna är trötta på tomma löften. De vill ta sin framtid i egna händer trots svårigheter och risker hellre än luras en gång till.

Ett Ja-resultat den 18:e innebär stora konsekvenser för rUK, Europa och i förlängningen också Norden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.