EN BRA SAMMANFATTNING SOM ÄNDÅ MISSAR POÄNGEN

Den senaste upplagan av “The Economist” har en bra artikel om för- och nackdelarna med skotsk självständighet (http://www.economist.com/news/leaders/21606832-why-we-hope-people-scotland-will-vote-stay-union-dont-leave-us-way?fsrc=nlw). Kommande från en tung oberoende kommentator förtjänar dess synpunkter respekt. Tonen är sober, argumenten väl avvägda och slutsatsen är att både Storbritannien och Skottland skulle ha det bättre om Unionen består.

Artikelns svaghet är att den bara tangerar den skotska önskningen om att få sköta sina egna affärer. Mot slutet av artikeln nämns möjligheten att i hela UK införa ett styre mer decentraliserat från Westminster. Sådana önskningar har kommit upp till ytan otaliga gånger under de senaste 100 åren utan att nämnvärda förändringar i Londons roll som “svart hål” har kunnat göras. För närvarande finns vaga diskussioner om att utlokalisera statliga verk – någonting som påbörjades i Sverige under 70-talet. Udda röster har också lanserat federalistiska tankar som genast förklarats som omöjliga, nu senaste av MSP Murdo Fraser (http://www.scotsman.com/news/leaders-federalism-offers-answers-and-questions-1-3457063). Den enda verkligt politiska förändringen under perioden har varit Irlands frigörelse, resultatet av en lång politisk kamp, av väpnat uppror och av enskilda terrorhandlingar som i Nordirland endast tog slut i början av 2000-talet. Hedrande för Skottland och debatten är att absolut ingen ens har viskat om bruket av våld för att nå (eller förhindra) skotsk självständighet.

Självständighet handlar om att skottar ska sköta Skottlands affärer, inte bara gentemot det övriga Förenade Kungadömet men även internationellt. Som exempel den förra kan nämnas avskaffande av ”bedroom tax” och den kalla hand som det konservativa sydöstra England hittills har kunnat lägga på skotska förändringar. Förhandlingar med nordiska nationer om resurser i Nordsjön och nordöstra Atlanten är ett exempel på internationella kontakter som bör skötas från Skottland istället för från The Scottish Office, som trots namnet är del av Westminster.

”The Economist” medger utan omsvep att ett självständigt Skottland skulle klara sig bra men påpekar att självständighetsprocessen är riskabel. Det påminner mig om filmen om Ghandi. I en scen förhandlar G. med en representant för Westminster som säger med välmenande men nedlåtande röst, “But Mr. Ghandi, an independent India will make så many mistakes!” Ghandis svar är “Yes, but they will be our own ones”.

”The Economist” har samma förmyndande synsätt: ”Westminster vet vad som är bäst för dig, lilla vän, lita på oss”. Det har Skottland gjort länge nog. Självständighet för Skottland handlar om att bestämma i sitt eget hus istället för att låta den närmaste grannen göra det.

Leave a Reply

Your email address will not be published.