JA RÖSTER STIGER ÅTER

Opinionsmätningen från ICM för maj visade att skillnaden mellan Ja och Nej ökat till 16% (Vet ej röster exkluderat). Det var en markant tillbakagång för Ja-sidan från april, då skillnaden var bara 4%. Nu visar Juni siffrorna från ICM en minskad ledning på 12% för Nej-sidan.

Opinionsundersökningar är generellt svår att tolka och det är särskilt fallet för självständig-hetsfrågan, eftersom det inte finns något tidigare fall att jämföra med. Dock finns ett flertal sajter med expertkommentarer att tillgå. Den tyngsta är oberoende Whatscotlandthinks.com, där Professor John Curtice från Strathclyde University medverkar. Bloggen mohkohn.wordpress.com är också intressant.

Poll_of_polls_june_14             Bild 1. Poll-of-polls trend med juni resultat inkluderat (Whatscotlandthinks.com)

Enligt resultat publicerade i Whatscotlandthinks.com så har Ja-stödet ökat i flera opinions-undersökningar med i snitt 2 – 3%. Samma trend visas i en ”poll-of-polls”, d.v.s. en sammanslagning av resultat från flera undersökningsinstitut (bild 1). Nej sidan har en fortsatt ledning: frågan är om den kommer att hålla i sig till september? En undersökning av hur Nej-stödet har eroderats över det senaste året visar enligt mohkohn att den nuvarande trenden pekar på 47% Nej röster på ”dagen” – ett resultat som ligger inom felmarginalen. (bild 2).

No-lead_poll_trend_2014-06-12-mohnkohn                    Bild 2 Förändring av Nej-sidans ledning sedan september 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.