Tag Archives: Scotland

NU! NU! NU!

1410093958756_wps_15_Surge_in_yes_vote_graphic

För första gången i kampanjen har Ja-sidan tilldelats ledningen av en opinionsundersökning . Den är knapp men den bekräftar en stadig trend under hela den senaste månaden (http://whatscotlandthinks.org/questions/should-scotland-be-an-independent-country-1#line).

Samtidigt har ”Better Together” hamnat i fullständigt panik. Löften om ytterligare utökade maktbefogenheter haglar (http://www.newstatesman.com/politics/2014/09/westminster-prepares-offer-further-powers-scotland-it-too-little-too-late). Men det är “för lite, för sent”.

1979 blev skottarna lurade på självständighet: Westminster dolde McCrone rapporten som visade hur mycket inkomster från Nordsjöoljan skulle tillfalla ett oberoende Skottland och dessutom ogiltigförklarade 1979 års “Ja” på grund av en teknikalitet (se tidigare post).

Nu är skottarna är trötta på tomma löften. De vill ta sin framtid i egna händer trots svårigheter och risker hellre än luras en gång till.

Ett Ja-resultat den 18:e innebär stora konsekvenser för rUK, Europa och i förlängningen också Norden.

OLLI RHEN: iSCOTLAND MUST HAVE CENTRAL BANK ARRANGEMENT TO JOIN EU

Olli Rhen was the European commissioner with responsibility for Economic and Monetary Affairs and the Euro. He left this post in July. There is no reason to think that Mr. Rhen has any personal position on independence for Scotland. So any statement he makes on the currency issue for an independent Scotland has to be given credibility.

According to the Guardian, Mr. Rhen has written to the Chief Secretary of the Treasury, Mr. Danny Alexander, to make clear the currency position of an iScotland applying to join the EU. He claims that iScotland must either have a currency agreement with rUK, i.e. the Bank of England, or else it must have its own central bank. To use Sterling without a formal agreement with Westminster would not satisfy the entrance requirements (http://www.theguardian.com/politics/2014/sep/02/indepdent-scotland-not-join-eu-without-central-bank?).

TrackerIndyRef_2_sept

This must be a heavy blow to the Yes Scotland movement, which has been on a massive upswing since its leader Alex Salmond trounced Better Together leader Alistair Darling in a second debate broadcast nation-wide on 25 August. A YouGov poll published yesterday (2 September) showed that a swing of only 3% would bring the two sides neck-and-neck (http://research.yougov.co.uk/news/2014/09/02/support-scottish-independence-jumps-47/) and claimed that support for No had “collapsed”. The Yes Scotland campaign to win over women voters is expected to have gained from a heavily-criticised Better Together videoclip (see previous blogg) and there is a groundswell of pro-independence reporting in the media.

All is not lost for the Yes Scotland position, which is that a currency union is in the best interests of both the rUK and iScotland. Such an agreement would make the Bank of England also the central bank of Scotland. However, the political price of such an arrangement has gone up.

Currency agreement in exchange for Trident, anyone?

NOTE: as this blog is aimed at Swedish people, it has so far been published in Swedish. Articles have been checked for grammar by native Swedish speakers. As the rate of the debate increases, this is no longer feasible. Given that all Swedes interested in this subject can read English, I believe that the change to English will not cause them any difficulties. I would like to publically thank Maj Hasselgren and Lars Jannerdal for thier generous help.

JA-SIDAN NÄSTAN IKAPP NEJ EFTER ANDRA DEBATT

En andra debatt hölls i måndags mellan Ja- och Nej-sidorna i Glasgow. Den var ett intensivt utbyte av idéer som stundtals handlade mer om vem kunde tala högst och längst (http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/08/25/alex-salmond-and-alistair-darling-clash-in-second-scotland-independence-debate_n_5711095.html). Trots allt skrikande var debatten intressant, lika mycket för vad som inte blev sagt som för det som blev sagt.

Enligt en opinionsundersökning var vinnaren denna gång Ja-sidan, med 71% mot 29% för Nej. Ett par dagar senare visade en återkommande undersökning att gapet för Ja sidan har minskat med 10% och står nu på 41,6% för Ja mot 47,6% för Nej med 10,8% fortfarande ”Vet Ej” (http://www.newsweek.com/scottish-referendum-no-campaigns-lead-halved-after-debate-267429). Nu var Salmond tydlig med en positiv vision för ett självständigt Skottland medan Darling bara kunde upprepa riskerna med självständighet, oavsett sakfrågan. Hans nästan maniska upprepningar om en “plan B” för valutafrågan möttes nu med hånskratt från åhörarna eftersom Salmond hade klargjort på ett övertygande sätt att det fanns flera alternativ för en självständigt Skottland men att en valutaunion med rUK var det som var bäst för båda länder.

De ämnen som debatterades var valutan, sysselsättningen och sjukvården. Ämnen som invandring, pensioner, utbildning, räddningstjänster och EU var helt frånvarande. Försvar diskuterades bara utifrån sysselsättningsperspektivet – vad innebär ett avlägsnande av Trident från Skottland, hur kommer självständighet att påverka nya beställningar från försvaret? Jämställdhetsfrågor var också frånvarande trots att kvinnors röst anses vara en nyckelfråga. Ett nytt videoklipp från Nej-sidan att övertyga kvinnor har förorsakat muntra parodier på sociala medier (http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/watch-patronising-anti-scottish-independence-advert-4121120). Jämför med Yes Scotlands budskap som behandlar kvinnor som vuxna individer: http://www.youtube.com/watch?v=bbWnBX6BY5A.

Nu försöker Salmond att få David Cameron att ställa upp i en debatt (http://news.stv.tv/scotland-decides/news/289723-alex-salmond-calls-for-independence-referendum-debate-with-david-cameron/) . Cameron har hittills hållit en låg profil – enligt uppgift följde han debatt #2 på TV under bara någon minut – men kommer att få svårt att hitta en bra ursäkt för att inte möta Salmond, eftersom han kom till Skottland igår (torsdag den 29:e) för en middag med skotska affärsmän mot självständighet. Om Cameron inte ställer upp mot Salmond så kommer det att tolkas som feghet, om han ställer upp så kan Salmond öppna en “andra front” och grilla honom beträffande EU – en fråga som egentligen är långt större än självständighet och som oroar självaste CBI-chefen (http://www.heraldscotland.com/politics/referendum-news/cameron-humiliated-as-cbi-chief-attacks-eu-vote-plan.25180163).

I sina försök att blidka hemmaopinionen (läs: opinionen i södra England) om medlemskap i EU har Cameron upprepade gånger förolämpat såväl kommissionens ordförande som EU parlamentet. Han har också visat sig okunnig i författningstekniska frågor. Sannolikheten är försvinnande liten att Cameron, om han blir omvald 2015, skulle vilja eller kunna driva en trovärdig positiv kampanj inför EU-omröstningen 2017 – han har redan börjat förlora parlamentsledamöter till UKIP (http://www.bbc.com/news/uk-politics-28967959). Som del av Storbritannien kan EU-positiva skotska röster aldrig väga upp södra Englands röstövervikt. Konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU har ännu inte tagits på allvar men skulle bli enorma för alla parter, inklusive Sverige.

Självständighet för Skottland är den enda vägen som garanterar dess framtid inom EU.

Nej-sidan har argumenterat att hela frågan om självständighet ju är illusorisk – i förhållande till rUK, NATO och EU. Detta är en typisk Nej-rökridå eftersom det är självklart i den globaliserade världen att alla nationer är bundna i relationer till varandra och överstatliga organ. Självständighet för Skottland innebär vissa risker och kortsiktiga administrativa kostnader. Men att stanna inom det Förenade Kungadömet innebär den ojämförligt större risken att sluta som del av ”en avlägsen ö i Atlanten” (Carl Bildt).

VAD VET HILLARY CLINTON OM EAST KILBRIDE?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Talespersoner för den offentliga Västvärlden, t.ex. van Rompuy, Barroso, Anders Fogh Rasmussen, Barack Obama, Hillary Clinton och t.o.m. Påven Franciskus har alla uttalat sig mot ett självständigt Skottland. Deras argument är varianter på teman att Storbritannien skulle få en internationellt svagare röst om Skottland blev självständigt eller är ett försök att stödja David Cameron mot sina EU-skeptiker.

Dessa personer visar med allt önskvärd tydlighet att de inte har en aning om vad självständighetsreferendum handlar om. Ja-sidans framtida vision för Skottland är av ett land där beslut fattas utifrån vad som är bäst för de som bor i Skottland, inte utifrån USA:s behov att ha en stark allierad för sina världspolitiska agenda, eller EU:s behov att hålla ihop Spanien, eller NATO:s önskan om en kärnvapenbas i den norra delen av De Brittiska Öarna. Och vad vet Hillary Clinton om livet i East Kilbride?

Spanien har tidigare varit starkt emot självständighet för Skottland eftersom det anses skulle ytterligare förstärka Kataloniens möjligheten att erhålla självständighet. Därför har Spanien haft som mål att blockera alla samtal om möjligheten för ett självständigt Skottland att snabbt ansluta sig till EU. Nyligen har Spanien, åtminstone utåt sett, tonat ned sin negativa inställning till ett skotskt EU-medlemskap, kanske medveten om hur kontraproduktiv den skulle kunna bli.(http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/scottish-independence-spain-warning-over-eu-entry-1-3292575)

ScotlandNordic

Med ett EU i behov av allt legitimitet som det kan få, vem kommer att på allvar blockera en ansökan om medlemskap från ett EU-positivt, självständigt Skottland? Och med Skottlands geopolitiskt läge som proppen i Nord Östra Atlanten, vad skulle NATO vinna att krångla till ett medlemskap för ett oberoende, kärnvapenfritt Skottland? Och om Påven visste att ett barn av fem i Skottland fortfarande lever under fattigdomsgränsen skulle Hans Helighet säkert förstå att deras föräldrar ville kunna bryta sig loss från en politisk etablissemang som domineras av det välmående syd-östra England och huvudstaden London (http://www.cpag.org.uk/scotland/child-poverty-facts-and-figures). London är ett svart hål som slukar resurser, skapar obalans i hela landet och har inget behov och absolut inget intresse av en politik som gynnar skottar och Skottland (http://www.theguardian.com/business/2013/may/26/uk-problem-dominance-finance-london).

 

YES SCOTLAND

Kampanjen för ett självständigt Skottland heter “Yes Scotland”. ”The Scottish National Party” (SNP) bildar stommen i kampanjen med ”Scottish Green Party”, ”Scottish Socialist Party”, ”Labour for Independence”, ”Women for Independence” och några fler. 2013 publicerade den skotska regeringen en s.k. ”white paper” med titel ”Scotlands Future: Your Guide to an Independent Scotland” (http://www.scotland.gov.uk/Resource/0043/00439021.pdf).Här följer en ”sammanfattning av sammanfattningen”;

Valuta           – Skottland ska fortsätta använda Sterling
Skatter         – 100% kontroll över beskattning som anpassas till skotska behov
– ”poll tax” och ”bedroom tax” ska tas bort
Pensioner     – statliga pensioner garanteras och värdesäkras, systemet förenklas
Barn              – garanterad förskola från år 1 till skolåldern
– prioriterad kvalitetsförbättringar för de 20% mest utsatta barnen
– fortsatt gratis utbildning inklusive universitet
Hälsa            – nuvarande regler för samarbete mellan sjukvården i Skottland och i det                                   övriga Förenade Kungadömet kommer fortsatt att gälla
Transporter – fokus på skotska behov, särskilt flyg- och sjöförbindelser
Internation- – c:a 80 egna ambassader och konsulat globalt
ella relationer
EU                – den skotska regeringen kommer att förhandla med EU om medlemskap                                   med målsättningen att förhandlingarna blir avslutade innan själv-                                     ständighetsdagen
Försvar        – ”en försvarsstyrka anpassad till skotska behov och förmåga” (c:a 15000                                          personer och en budget på £ 2,5 biljoner)
– fokus på Nordatlanten och sjö- och flygstyrkor
– medlem av NATO
– nej till kärnvapen på skotskt territorium (Trident och ersättare)
Invandring  – satsning på kvalificerad invandring, ökning från 22 000 till 24 000/år
Säkerhet     – etablering av en Scottish Intelligence Agency
Rural            skydda jordbruksstödet
Scotland     – förbättrade digitalkommunikation (t.ex. bredband) på landsbygd
– arbeta för en ändring av ”The Common Fisheries Policy”
Energi        – kontroll över energiinkomsterna (f.n. främst olja)
– etablering av en ”Energy Fund” (jfr. Norge)
– utveckla förnybara energiresurser (motsvarar 25% av alla förnybara                                          energiresurser i EU)
– samarbeta för en gemensam energimarknad i hela Storbritannien
Offentliga  – Scottish Broadcasting Corporation övertar BBCs resurser och medarbetare
medier       – fortsatt nära samarbete med BBC
Statsskick  – skriven författning (Storbritannien saknar sådan)
– fortsatt ”Union of the Crowns” från 1603, d.v.s. monarken blir statsöver-                                    huvud i Skottland och övriga Förenade Kungadömet

Vissa av dessa punkter är omdebatterade, t.ex. möjligheten att behålla Sterling och möjligheterna att ansluta sig till såväl EU som NATO.

DU VET VAD DU HAR MEN INTE VAD DU KOMMER ATT FÅ!

door_drop_leaflet-page-001_sized

Den 12 juni publicerade The Scottish Office en analys med titeln ”What Staying in the United Kingdom Means for Scotland” (se länken nedan). The Scottish Office är departementet i Westminster regeringen med ansvar för skotska affärer.

Några av de viktigaste påståenden till förmån för en fortsatt union mellan Skottland och England är:
Ett land med 60 miljoner invånare och 5 miljoner företag samt med Sterling som valuta är starkare och tryggare än två självständiga nationer.
De över 200 offentliga institutioner som t.ex. BBC, och Forskningsråden, kommer att förbli billigare per person i ett enat Storbritannien.
Prognos om £1,400/capita/år bättre ekonomi mellan 2018 – 2038
En tydlig röst i EU, NATO, G7, G8, G20, med >200 ambassader och konsulat globalt.
Utökade fiskala befogenheter för Skottland från 2015.
https://www.gov.uk/government/publications/what-staying-in-the-united-kingdom-means-for-scotland/what-staying-in-the-united-kingdom-means-for-scotland

Dokumentet ska skickas till alla hushåll i Skottland. Som analys är det avsett att uppfattas som en objektiv beskrivning. Dock är dess budskap slående likt det som ”Better Together” framför (http://bettertogether.net/pages/about). De £720,000 som dokumentet har kostat ska jämföras med kampanjbudgeten för ”Better Together” som av kampanjreglerna är begränsad till £1,5 miljoner. Den påtagliga risken att UK kan komma att lämna EU förbigås med tystnad. Men i så fall kommer ”UnionSkottland” att mista allt EU inflytande .
Dessa exempel visar hur Westminster böjer regler och argument för att stödja ett ”Nej”.